Kégl Sándor könyvtára, azaz kézirat- és könyvgyűjteménye, a hagyaték beszállítása után feldolgozásra került az MTA Könyvtárában. Azonban az öccse által átadott kéziratairól, személyes iratairól, levelezéséről és fényképeiről nem készült tételes lista, és ez az anyag hosszú ideig feldolgozásra sem került. Ennek tudatában nem meglepő, hogy fájdalmas hiányként jelentkeznek olyan anyagok, amelyek annak idején feltehetőleg az adomány részét képezték. Itt elsősorban tudományos levelezésére gondolunk. Ennek legjobb példája Goldziher Ignáccal folytatott levelezése, amelynek létéről a Kégl Sándor által hozzá írt és megőrzött levelekből tudunk.

A levelezést három részre oszthatjuk: családi levelezés, szakmai levelezés és hivatalos iratok.

A családi levelezésben figyelemre méltó, hogy a testvérek egymásnak gyakran franciául vagy angolul írtak, mint ahogy nyelvtudásukat az egymás közötti beszélgetések során is használták és fejlesztették. Érdekességként külön csokorba szedve bemutatjuk azokat az orosz nyelvű leveleket, amelyeket a birtokon szolgáló hadifoglyok írtak.

Töredékesen fennmaradt szakmai levelezésében több levelet találunk mesterétől és támogatójától, Vámbéry Ármintól, illetve számos olyan levél van, amely munkáinak kiadásával, illetve az Akadémia könyvtárában végzett munkájával kapcsolatos.

A hivatalos dokumentumok között külön említést érdemelnek az egyetem, az Akadémia, a könyvkereskedők levelei, valamint a birtokkal kapcsolatos iratok.