1. Magyar nyelven

1.1 MONOGRÁFIÁK ÉS KÖNYVRÉSZLETEK

Kamâl al-dîn Damîrî, ajât al-ajwân (Az állatok élete). Bölcsészdoktori disszertáció. 35 o. Budapest, 1889.
Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történetéből. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 15/11 (1892) 188 o.
A perzsa népdal. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 17/3 (1899) 47 o.
Perzsia. In: Heinrich Gusztáv (szerk.): Egyetemes irodalomtörténet. I. köt. 329-362. Budapest, 1903.
Szenâji és a perzsa vallásos költészet. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 18/9 (1904) 175 o.
Dselâl ed-Dîn Rûmî négysoros versei (Székfoglaló) Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 19/10 (1907) 72 o.
Szelim szultán mint perzsa költő. In: Keleti tanulmányok Goldziher Ignácz születésének hatvanadik évfordulójára. Írták tanítványai 183-203. Budapest, 1910.
Bhagavadgîtâ. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 21/5 (1911) 37 o.
Emîr Khoszrev. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 21/10 (1911) 44 o.


1.2 FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK ÉS KÖNYVISMERTETÉSEK

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ

Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történetéből (kivonat az I. Osztály 1891. március 2-i ülésén tartott felolvasásból) 2 (1891) 224-227.
A Perzsa népdal (kivonat az I. Osztály 1899. január 2-i ülésén tartott felolvasásból) 10 (1899) 79-81.
Dselâl ed-Dîn Rûmi négysoros versei (kivonat Kégl Sándor 1906. december 3-án tartott székfoglaló előadásából) 18 (1907) 19-22.
Jules Oppert kt. emlékezete (felolvasva 1907. február 27-én tartott akadémiai ülésen) 18 (1907) 273-279.
Bhagavadgîtâ (kivonat az I. Osztály 1908. március 23-i ülésén tartott felolvasásból) 19 (1908) 434-440.
Hindusztáni tanulmányok (kivonat a Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére 1909. április 26-án tartott előadásból) 20 (1909) 361-372.
Marosvásárhelyi török okmányok 21 (1910) 524-526.
Khoszrev, India legnagyobb perzsa költője (kivonat az I. Osztály 1910. október 14-i ülésén tartott felolvasásból) 21 (1910) 552-562.
A régi török költők és Ahmed pasa 25 (1914) 550-553.


BUDAPESTI SZEMLE

Értekezések

Egy persa király háreme 66 (1891) 378-391.
Politikai irányelvek keleten nyolczszáz évvel ezelőtt 71 (1892) 298-307.
Egy új dsatáka 1 gyűjtemény 75 (1893) 279-287.
Naszreddin Sah úti naplója 1889-ből 81 (1895) 117-134.
A buddhismus 89 (1897) 314-318.
Az újabb angol irodalom története 94 (1898) 459-462.
Austen Johanna 103 (1900) 143-148.
Kipling legújabb regénye 112 (1902) 140-146.
Eliot György 113 (1903) 442-450.
Egy új angol regény 127 (1906) 127-135.
A két Browning 131 (1907) 190-222.
Shelley. Első közlemény 156 (1913) 1-31. és Második közlemény 156 (1913) 254-281.
A Nobel-díj legújabb nyertesei. Rabindranath Tagore, a költői díj nyertese 157 (1914) 450-453.

Könyvismertetések

Du Mans, Raphaël: Estat de la Perse en 1666. Paris, 1890. 68 (1891) 331-334.
Rasmussen, Harald: Studier over Hâfiz med sideblik til andre persiske lyrikere. Kopenhága, 1892. (1893) 317-319.


EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY

Értekezések

Amánat és a hindusztáni dráma 18 (1894) 38-42.
Anszári, a heráti öreg 24 (1900) 103-105.
Egy morisco verses útleírása Mekkába és Medinába tett zarándoklásáról 26 (1902) 316-323.

Könyvismertetések

Pizzi, Italo: Storia della poesia persiana. Turin, 1894. 19 (1895) 497-504.
Tiele: Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid tot op Alexander den Groote. 1. köt. 1-2 rész. és 2. köt. 1. rész, Amsterdam, 1895. 20 (1896) 727-731.
Grundriss der iranischen Philologie (hrsg. Von Wilh. Geiger und Ernst Kuhn). Strassburg, 1895. 22 (1898) 756-761.
Tisdall, Clair: Modern persian Conversation-Grammar. Heidelberg, 1902. 26 (1902) 432.
Beveridge, Annette S.(tr. intr.): The history of Humāyūn by Gul-Badan Begam. London, 1902. 26 (1902) 537-538.
Lefmann, S. (ed.): Lalita Vistara: Leben und Lehre des Çâkya-Buddha. Halle, 1902. 26 (1902) 538.
Schmidt, Rikhard: Beiträge zur indischen Erotik. Lipcse, 1902. 26 (1902) 539.
Blochet, E.: Les sources orientales de la Divine Comédie. Paris, 1901. 26 (1902) 926-929.
Poestion, J. C.: Norwegisches Lesebuch. Wien, Pest, Leipzig, 1902. 26 (1902) 929-930.
Tiele, C.P.: Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid tot op Alexander den Groote. Tweede del. Amsterdam, 1902. 27 (1903) 81-82.
Osztern Salamon: Vázlat Muhammad Kurânjának ethikájához. (Az anyaggyűjtés első része) Bp. [é.n.] 27 (1903) 788-789.
Henry, Victor. Éléments de sanscrit classique. Paris, 1902. 27 (1903) 884-885.
Pavolini, P.E.: Mahâbhârata, episodi scelti e tradotti collegati col racconto dell’ intero poema. Milano, Palermo, Napoli, 1902. 28 (1904) 164-166.
Franke, O.: Pāli und Sanskrit. Strassburg, 1902. 28 (1904) 255-256.
Andersen, D.: A Pāli reader with notes and glossary. Part. I. Kopenhága, 1901. 28 (1904) 256-257.
Stumme, H., Arabisch, Persisch und Türkisch. Lipcse, 1902. 28 (1904) 417-418.
Lehmann, Edv.: Zarathustra. Kopenhága, 1899-1902. 28 (1904) 418-421.
Zsukovszkij: Obrazcy perszidszkago narodnago tvorcsesztva. Szent-Pétervár, 1902. 28 (1904) 860-861.
Jacob, Georg: Sultan Soliman des Grossen Divan in einer Auswahl. Berlin, 1903. 28 (1904) 861-862.
Blochet: Études sur l’ésoterisme musulman. Journal Asiatique, 101. Paris, 1903. 29 (1905) 67-68.
Christensen, Artur: Omar Khajjâms Rubâijât, en litterae-historisk Undersögelse. Kopenhága, 1903. 29 (1905) 68-69.
Browne, E.G. (ed.): Part II. of the Lubábu’l Albáb of Muhammad cAwfi. London, Lejda, 1903. 29 (1905) 69-70.
Daussen, Paul: Erinnerungen an Indien. Kiel,1904. 29 (1905) 721-722.
Hertel, J.: Ueber das Tantrākhyāyika. Abh. d. phil-hist. Kl. d. königl. Sächischen Gesellschaft der Wissenschaften, XXII/V. Leipzig, 1904. 29 (1905) 811-812.
Henry, Victor: Les littératures de l’Inde Sanscrit-Pâli-Prâcrit. Paris, 1904. 29 (1905) 886-888.
Hertel: Bunte Geschichten von Himalaja. Novellen, Schwänke und Märchen von Somadeva aus Kashmir. München, 1903. 30 (1906) 74-75.
Mehemed Tschelebi. (tr. L. Pekotsch) Wien, 1905. 30 (1906) 152-153.
Schrijnen, J.: Inleiding tot de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap. Lejda, 1905. 30 (1906) 308-309.
Henry, V.: Précis de Grammaire Pâlie accompagné d’un choix de textes gradués. (Bibliothèque de l’École Française d’Extrème Orient. Volume II.) Paris, 1904. 30 (1906) 635-636.
Jacob, Georg (ed.): Der Divan Sultan Mehemeds des Zweiten. Berlin, 1904. 30 (1906) 706-708.
Greenfield, James: Die Verfassung des persischen Staates. Berlin, 1904. 31 (1907) 146-148.
The Little Clay cart attributed to king Shūdraka (tr. Arthur William Ryder) Cambridge, Mass., 1905. 31 (1907) 426-427.
Liebich, B.: Sanskrit Lesebuch. Leipzig, 1905. 31 (1907) 428-429.
Jespersen, Otto: Growth and structure of the English language. Lipcse, 1905. 31 (1907) 528-530.
Schuyler, Montgomery: A bibliography of the Sanskrit Drama. New York, 1906. 31 (1907) 530-531.
Die Bhagavadgîtâ (tr. Richard Garbe) Leipzig, 1905. 31 (1907) 605-608.
Persian historical texts vol. III. Part I. of the Tadhkiratu ’l Awliyá …of …cAṭṭár (ed. Reynold A. Nicholson) Leide, 1905. 31 (1907) 612-613.
Sörensen, S.: An index to the names in the Mahābhārata. Part.I. London, 1904. 31 (1907) 784-785.
Steffen, R.: Isländsk och fornsvensk litteratur i urval. Stockholm, 1905. 31 (1907) 785-786.
Âzad, Hocéÿne (tr., ed.): La Roseraie du Savoir. Choix de quatains mystiques tirés des meilleurs auteurs persans. Lejda, 1906. 31 (1907) 880-881.
Fumi: Limen indicum. Avviamento allo studio del Sanscrito. Milano, 1905. 31 (1907) 882.
Christensen, Artur: Muhammedanske Digtere og Taenkere. Kopenhága, 1906. 31 (1907) 882-883.
Mahler Ede: Babylonia és Assyria. Budapest, MTA, 1906. 32 (1908) 53-58.
Tomszon, A .J: Obscseje Jazykovjedjenie. Odessa, 1906. 32 (1908) 135-136.
Hertel, J.(ed.): Das Südliche Pancatantra. Abh. d. phil-hist. Kl. d. königl. Sächischen Gesellschaft der Wissenschaften, XXIV/V. Leipzig, 1906. 32 (1908) 231-232.
Horrwitz: A short history of Indian literature. London, 1907. 32 (1908) 232-233.
Le Monde Oriental. (Publ. by K. F. Johansson et al.) Vol. I. Uppsala, 1906-1907. 32 (1908) 310-311.
Luigi, F. P.: Introductory Manual of the Hindî language with extracts from the Premsâgar. London, 1907. 32 (1908) 311-313.
Nicholson, R. A.: A literary history of the Arabs. London, 1907. 32 (1908) 393-394.
Selections from Qāāni, (ed. Muhammad Kazim Shirazi) Kalkutta, 1907. 32 (1908) 455-456.
Oman, John Campbell: The Brahmans, Theists and Muslims of India. London, 1907. 32 (1908) 713-714.
Veit, Friedrich: Platens Nachbildungen aus dem Diwan des Hafis. Berlin, 1908. 33 (1909) 145-146.
Das Saurapurānam. (ed. Wilhelm Jahn) Strassburg, 1908. 33 (1909) 382.
The Panchatantra. (ed. Johannes Hertel) Cambridge, Mass., 1908. 33 (1909) 383.
Firdausî of Tûs. Jûsuf and Zalîkhâ. (ed. Hermann Ethé) Oxford, 1908. 33 (1909) 698-699.
î ’s Diwân Ghazalijât. (ed. Rudolf Dvořàk) Lejda, 1908. 33 (1909) 699-700.
Hindu Tales (tr. John Jacob Meyer) London, 1909. 34 (1910) 120-121.
Gibb, E. J. W.: A history of Ottoman poetry. Vol. 6. London, 1909. 34 (1910) 222-223.
Textes persans relatifs à la secte des houroufîs (ed.; tr. Clement Huart) Leyden, 1909. 34 (1910) 298-300.
The Marzubán-náma. (ed. Ibn cAbdu-l Wahháb of Qazwin). Lejda, 1909. 34 (1910) 726-727.
Lacôte Félix: Essai sur Guādhya et la Bhatkathâ. Paris, 1908. 34 (1910) 727-728.
Jespersen, Otto. A modern English grammar on historical principles. Heidelberg, 1909. 35 (1911) 142-143.
Krymszkij. Isztorija Turczij i jeja literatury ot razczvjeta do nacsala upadka. Moszkva, 1910. 35 (1911) 280-281.
Tschudi, Rudolf (ed.): Das Asafnâme des Lutfî Pascha. Berlin, 1910. 35 (1911) 281.
Fonahn, A.: Zur Quellenkunde der persischen Medizin. Leipzig, 1910. 35 (1911) 361.


JUNG UNGARN

Hâli, ein Dichter des indischen Islam (1911) 64-71.


KELETI SZEMLE

θaclabîjeh (Ein türkisches Lehrgedicht aus Persien) 6 (1905) 363-370.


MAGYAR SALON

Teheráni emlékek 7 (1890 július) 438-442.
Az orvosok, mollák és dervisek Persiában 7 (1890 augusztus) 544-548.
Kelet szoczialistái 10 (1893 október) 117-126.TÖRTÉNETI SZEMLE

A legújabb mohammedán Messiás 1 (1912) 220-225.


1.3 LEXIKONCIKKEK


A PALLAS NAGY LEXIKONA. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893-1897. 2
 

Advaita
Agni
Arjaman
Ayodad

Barmakidák
Benfey Tódor
Bengáli nyelv és irodalom
Bergaigne Ábel
Bhadrakáli
Bhagavad Gitá
Bhagavant
Bhagavata
Bhákhá
Bháraví
Bhartrihari
Bhatti
Bhavabhuti
Bhiksu
Bhrigu
Bhúta
Bidpai
Birmai nyelv és irodalom
Bonzok
Bráhmán
Bráhmánák
Bráhmánizmus
Bráhmánok
Brahma Szamads
Buddha
Buddhizmus
Bülbül

Childers Róbert
Chyryn

Dahak
Daimio
Dairi
Dakiki
Dauletsah
Dsaina
Dsámi
Dselál eddin Rúmi
Dsengiz-khán
Dsihangir
Dsogi
Durgá
Dyaus

Elliott Henrik
Elphinstone

Fá-Hien

Falak
Feizi
Firduszi

Galanosz Demeter
Gandharvák
Ganesa
Gautama
Gildemeister János
Gorkha

Háfiz Semsz eddin Mohammed
Hansza
Hanumant
Haoma
Harlez Károly József
Hindi nyelv és irodalom
Hindu
Hinduizmus
Hindu mozgalmak
Hitopadesa
Hommel Frigyes
Hormizdasz
Hulagu
Indek
Ind filozófia
Indiai nyelvek és irodalmak
Indra
Iráni nyelvek

Jama
Japáni nyelv és irodalom
Jávai nyelv és irodalom

Kavi
Kern János Henrik Gáspár
Khinai nyelv és irodalom
Kumara
Kurdok

Laksmi
Lama
Lamaizmus
Lao-ce
Lingam

Mahá-bhárata
Manu törvénykönyve
Mina
Mogul

Nala

Pagoda
Páli (és Páli irodalom)
Pancsatantra
Pánini
Parszik
Parszi nyelv és irodalom
Parszizmus
Pehlevi nyelv és irodalom
Peisva
Persa nyelv és irodalom
Prakrit
Puranák

Rádsa
Rádsasekhara
Radsendralála Mitra
Rádsputok
Rámájana
Reinisch Leo
Ribhu
Rigvéda
Roth Rudolf

Sáh
Sakja Muni
Schefer Károly
Siva
Spiegel Frigyes
Sprenger Alajos
Szamanidák
Szanszára
Szánszkrit nyelv és irodalom
Szasszanidák
Szatrapák
Szikh
Szinghaléz nyelv és irodalom

Tantra
Tibeti nyelv és irodalom

Urija
Uzbék

Weber Albert
Zend-Aveszta
ZoroaszterI.Pótkötet
Buddhizmus
Jogin

II. Pótkötet
Szankhja


1.4 ÚJSÁGCIKKEK

EGYETÉRTÉS

A persa király naplója Magyarországról I-III.
25. évf. 178, 179, 180. sz. (1891. 07. 1-3.)
A népimádók Oroszországban (Narodopoklonniki)
25. évf. 267. sz. (1891. 09. 29.)
A persa sajtó
25. évf. 310. sz. (1891. 11. 11.)
Előkelő perzsa nők a háremben és az íróasztalnál (Töredék egy könyvből) Átvétel Kégl Sándor akkor megjelent Tanulmányok az újabbkori perzsa irodalom történetéből c. munkájából.
26. évf. 333 sz. (1892. 12. 02.)
Muszka álmodozások
27. évf. 95 sz. (1893. 04. 07.)


VASÁRNAPI UJSÁG

Utazásom Persiába 37. évf. 35. sz. (1890.08.31.), 36. sz. (1890.09.07.), 37. sz. (1890.09.14.), 39. sz. (1890.09.28.)
Egy telem a persa fővárosban 38. évf. 16. sz. (1891.04.19.), 17. sz. (1891.04.26), 18. sz. (1891.05.03)
 

2. Idegen nyelven

JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY

A poem from the Dīvān of Shams i Tabrīz (1900) 140-142.


WIENER ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNDE DES MORGENLANDES

©eibânî, ein moderner persischer Dichter des Pessimismus 6 (1892) 157-165.
©āje, der Satyriker des Vagabundenlebens in Irân 7 (1893) 338-344.
Die Memoiren eines Prinzen von Persien 9 (1895) 254-266.
Riâ Kulî Xân als Dichter 11 (1897) 63-74.
Viâl und seine Söhne, eine Dichterfamilie des modernen Persiens 12 (1898) 113-127.


ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

Zur Geschichte der persischen Litteratur des 19. Jahrhunderts 47 (1893) 130-142.
Muammed Hibelrûdî’s Ǵâmic ul-tamîl. Die erste neupersische Sprichwörter-sammlung 48 (1894) 692-698.
Zu Blochet, Catalogue des Manuscrits Persans (Bibliothèque Nationale, Paris, 1905.) (1906) 590-592.